Wat je moet doen als Microsoft Edge niet werkt (2024)

Microsoft Edge Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Edge for Mac Meer...Minder

Hier vindt u enkele oplossingen voor veelvoorkomende problemen met de nieuwe Microsoft Edge.

Als Microsoft Edge steeds vastloopt

Als je Microsoft Edge niet kunt openen of het programma kort wordt geopend en vervolgens weer wordt gesloten,of als je niet naar bepaalde webpagina's kunt navigeren, zijn dit enkele oplossingen die je kunt uitproberen.

Mogelijk heeft de computer geen geheugen meer beschikbaar en kan deze de site niet laden terwijl je ook apps, uitbreidingen en programma's uitvoert.

Ga als volgt te werk om geheugen vrij te maken:

 • Sluit alle tabbladen, behalve het tabblad dat het foutbericht weergeeft.

 • Sluit andere apps of programma's die worden uitgevoerd.

 • Onderbreek eventuele downloads.

 • Deïnstalleer uitbreidingen die je niet nodig hebt.

Probeer het tabblad met fouten opnieuw te laden.

Selecteer Instellingen en meer> Instellingen > Over Microsoft Edge . Als er een update beschikbaar is, kun je deze vanaf hier toepassen.

Voor Windows 10: Zie de sectie Een scan handmatig uitvoeren van Blijf beschermd met Windows-beveiliging.
Windows 8/8.1
Windows 7
MacOS

Start de computer opnieuw op en probeer de pagina nogmaals in Microsoft Edge te openen.

Als u gebruikmaakt van beveiligingssoftware van derden, zoals Norton of McAfee, open je de app en controleer je of er beveiligingsupdates zijn of ga je naar de website van het bedrijf om te controleren of je software up-to-date is.

 1. Zorg ervoor dat uw browser is afgesloten en of u beheerdersrechten op uw apparaat hebt. Als er meerdere gebruikers op uw apparaat zijn aangemeld, zorg er dan voor dat Microsoft Edge voor alle gebruikers is afgesloten.

 2. Ga naar Start > Instellingen > Apps > Apps en functies.

 3. Selecteer Microsoft Edge in de lijst met apps en selecteer vervolgens Wijzigen. Als de opdracht Wijzigen niet beschikbaar is, is het waarschijnlijk dat uw organisatie Microsoft Edge heeft geïnstalleerd en deze voor u beheert. Neem contact op met de systeembeheerder voor hulp.

 4. Als u wordt gevraagd Wilt u toestaan dat deze app wijzigingen aanbrengt op uw apparaat?, selecteert u Ja.

 5. Zorg ervoor dat u verbonden bent met internet en selecteer Herstellen. Uw browsergegevens en -instellingen mogen niet worden beïnvloed door het herstellen.

Als Microsoft Edge wordt geopend, maar stopt met werken

Selecteer Instellingen en meer> Instellingen > Over Microsoft Edge . Als er een update beschikbaar is, kun je deze vanaf hier toepassen.

Voor Windows 10: Zie de sectie Een scan handmatig uitvoeren van Blijf beschermd met Windows-beveiliging.
Windows 8/8.1
Windows 7
MacOS

Start de computer opnieuw op en probeer de pagina nogmaals in Microsoft Edge te openen.

Als u gebruikmaakt van beveiligingssoftware van derden, zoals Norton of McAfee, open je de app en controleer je of er beveiligingsupdates zijn of ga je naar de website van het bedrijf om te controleren of je software up-to-date is.

Je browser slaat automatisch tijdelijke internetbestanden op zodat pagina's sneller kunnen worden geladen. Door deze cache te wissen, kunnen paginaweergaveproblemen soms worden opgelost.

Als je Microsoft Edge kunt openen, selecteer jeInstellingen en meer > Geschiedenis > Browsegegevens wissen. Selecteer Tot nu toe onder Tijdsbereik; selecteer Browsegeschiedenis en Afbeeldingen en bestanden in de cache en selecteer vervolgens Nu wissen.

Selecteer Instellingen en meer > Geschiedenis > Browsegegevens wissen. Selecteer Tot nu toe onder Tijdsbereik; selecteer alle vakjes en selecteer vervolgens Nu wissen.

Ga als het probleem zich blijft voordoen op zoek naar antwoorden en meld de problemen. Selecteer Instellingen en meer> Hulp en feedback, en selecteer vervolgens Feedback versturen.

Probeer de pagina te openen in een andere browser.Als deze niet wordt geopend, is er mogelijk een probleem met je netwerk of de website zelf.

Probeer eerst het modem en router opnieuw op te starten.

Neem als dit niet werkt contact op met de eigenaar van de website en laat hem/haar weten dat je problemen ondervindt met het laden van de webpagina.

 1. Zorg ervoor dat uw browser is afgesloten en of u beheerdersrechten op uw apparaat hebt. Als er meerdere gebruikers op uw apparaat zijn aangemeld, zorg er dan voor dat Microsoft Edge voor alle gebruikers is afgesloten.

 2. Ga naar Start > Instellingen > Apps > Apps en functies.

 3. Selecteer Microsoft Edge in de lijst met apps en selecteer vervolgens Wijzigen.Als de opdracht Wijzigen niet beschikbaar is, is het waarschijnlijk dat uw organisatie Microsoft Edge heeft geïnstalleerd en deze voor u beheert. Neem contact op met de systeembeheerder voor hulp.

 4. Als u wordt gevraagd Wilt u toestaan dat deze app wijzigingen aanbrengt op uw apparaat?, selecteert u Ja.

 5. Zorg ervoor dat u verbonden bent met internet en selecteer Herstellen. Uw browsergegevens en -instellingen mogen niet worden beïnvloed door het herstellen.

Als Microsoft Edge niet wordt geopend

Het lijkt erop dat een programma of proces dat op dit moment op de computer wordt uitgevoerd mogelijk problemen veroorzaakt met Microsoft Edge. Je kunt de computer opnieuw opstarten om te kijken of het probleem daarmee wordt opgelost.

Voor Windows 10: Zie de sectie Een scan handmatig uitvoeren van Blijf beschermd met Windows-beveiliging.
Windows 8/8.1
Windows 7
MacOS

Als u gebruikmaakt van beveiligingssoftware van derden, zoals Norton of McAfee, open je de app en controleer je of er beveiligingsupdates zijn of ga je naar de website van het bedrijf om te controleren of je software up-to-date is.

 1. Zorg ervoor dat uw browser is afgesloten en of u beheerdersrechten op uw apparaat hebt. Als er meerdere gebruikers op uw apparaat zijn aangemeld, zorg er dan voor dat Microsoft Edge voor alle gebruikers is afgesloten.

 2. Ga naar Start > Instellingen > Apps > Apps en functies.

 3. Selecteer Microsoft Edge in de lijst met apps en selecteer vervolgens Wijzigen.Als de opdracht Wijzigen niet beschikbaar is, is het waarschijnlijk dat uw organisatie Microsoft Edge heeft geïnstalleerd en deze voor u beheert. Neem contact op met de systeembeheerder voor hulp.

 4. Als u wordt gevraagd Wilt u toestaan dat deze app wijzigingen aanbrengt op uw apparaat?, selecteert u Ja.

 5. Zorg ervoor dat u verbonden bent met internet en selecteer Herstellen. Uw browsergegevens en -instellingen mogen niet worden beïnvloed door het herstellen.

RSS-FEEDS ABONNEREN

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Ontdekken Community Neem contact met ons op

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Wat je moet doen als Microsoft Edge niet werkt (1)

Voordelen van Microsoft 365-abonnementen

Wat je moet doen als Microsoft Edge niet werkt (2)

Microsoft 365-training

Wat je moet doen als Microsoft Edge niet werkt (3)

Microsoft-beveiliging

Wat je moet doen als Microsoft Edge niet werkt (4)

Toegankelijkheidscentrum

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Wat je moet doen als Microsoft Edge niet werkt (5)

Stel een vraag aan de Microsoft-Community

Wat je moet doen als Microsoft Edge niet werkt (6)

Microsoft Tech Community

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Wat je moet doen als Microsoft Edge niet werkt (9)

Online-ondersteuning

Wat je moet doen als Microsoft Edge niet werkt (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 6344

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.